Nagradna igra za vsak okus

Obiščite stran:

recepti

2023/02/11

Violeta : Osvoji prikupno darilo

Aktivnost poteka 1. 2. - 28. 2. 2023 oz. do izteka zalog.


Ob nakupu izdelkov Violeta Double Care v minimalni vrednosti 30 €, slikajte račun in izpolnite prijavo na www.doublecare.violeta.com/sl/


Nakup ni pogoj za sodelovanje. Organizator aktivnosti je Violeta d.o.o. Slike so simbolične.
Akcijske cene izdelkov veljajo od 9. 2., do prodaje akcijskih zalog, oz. najkasneje do 14. 2. 2023.Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 1. 2. 2023 do 28. 2. 2023 preko spletne strani
https://doublecare.violeta.com/sl/. Poleg objave na navedenem spletnem mestu se nagradna
igra komunicira in oglašuje tudi na materialih na prodajnih mestih in v drugih medijih.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri je mogoče sodelovati na dva
enakovredna načina:

1. Ob nakupu katerihkoli izdelkov blagovne znamke Violeta Double Care v minimalni
vrednosti 30 € (velja za hkratni nakup izdelkov na enem računu), v kateri koli fizični
trgovini Spar ali v spletni trgovini Spar,
v Republiki Sloveniji. Nakup mora biti
opravljen med 1. 2. 2023 in 28. 2. 2023.

Kupec mora v obrazec na spletni strani https://doublecare.violeta.com/sl/ naloži
fotografijo računa, s katerim dokazuje zgoraj naveden nakup v času trajanja
nagradne igre. Slikan mora biti celoten račun (vidni morajo biti med drugim: datum
nakupa, številka računa, lokacija nakupa, izdelki in njihove cene, in vse ostale
postavke računa). Slika računa mora biti primerne resolucije, fotografije neustrezne
kvalitete, se ne bodo upoštevale. Poleg tega uporabnik v spletni obrazec vnese še
svoje osebne podatke (ime in priimek, e-naslov, naslov za dostavo in telefonsko
številko). V kolikor se ugotovi, da se je več oseb prijavilo z istim računom, so vse
prijave razen prve (upoštevajoč datum in uro prijave) neveljavne.
Na način z nakupom lahko posameznik sodeluje večkrat, vendar mora za vsako
sodelovanje izpolniti novo prijavo in upoštevati zgoraj opisana navodila. Vsak
udeleženec, ki bo v aktivnosti sodeloval z računom, mora originalni račun, kot dokaz
o nakupu, hraniti do 7. 3. 2023 in ga na zahtevo organizatorja ponovno poslati.

2. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče tudi brez nakupa, in sicer tako, da posameznik
na naslov Violeta d.o.o., Dunajska cesta 199, 1000 Ljubljana pošlje dopis v fizični
obliki s pripisom »Za marketing« z odgovorom na vprašanje »Katere Violetine izdelke
kupujete v trgovini Spar in zakaj?« v obsegu 1000–1200 znakov brez presledkov.
Dopis mora vsebovati tudi naslednje osebne podatke: ime in priimek, telefonsko
številko, elektronski naslov in naslov prebivališča. V štetje obsega besedila se šteje
izključno samo odgovor na zgoraj navedeno vprašanje in ne osebni podatki. Vsak
dopis mora biti po pošti poslan posebej v lastni pisemski pošiljki. V kolikor
posameznik v eni pisemski pošiljki pošlje več dopisov za različne osebe, se noben
izmed poslanih dopisov ne upošteva. Identičen dopis fizičnemu mora posameznik
obvezno poslati tudi na administrator.slovenia@violeta.com v elektronski obliki, v
zadevi naj obvezno piše »Sodelovanje OSVOJI PRIKUPNO DARILO«. V nagradni
igri sodelujejo vsi, ki bodo poslali dopis v obeh oblikah. Upoštevajo se samo dopisi, ki
bodo na sedež podjetja prišli v obdobju od 1.2. do 28. 2. 2023. Vsi dopisi, ki bodo
prispeli na sedež podjetja po zaključku trajanja nagradne igre, se ne bodo več
upoštevali, ne glede na to, kdaj so bili odposlani. Na ta način lahko posameznik
sodeluje samo enkrat. V kolikor se ugotovi, da se je več oseb prijavilo z istim dopisom
oz. se ta v več kot 75 % besedilno ujema z drugim, so vse prijave razen prve
(upoštevajoč datum prejetja dopisa po pošti) neveljavne.

Omejitve sodelovanja:

• V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci
organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.
• V nagradni igri ne smejo sodelovati ne-rezidenti Republike Slovenije. Nagrajenci so
lahko samo osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške
sodelovanja se med drugim uvrščajo:

• strošek dostopa do interneta,
• strošek prenosa podatkov z interneta,
• morebiten strošek pošiljanja in tiskanja dopisa v fizični obliki.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje
sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni
strani https://doublecare.violeta.com/sl/

.. več informacij si preberite v pravilih nagradne igre - nagradne aktivnosti na njihovi spletni strani.


>> PRIJAVNI OBRAZEC


vir-i :
https://doublecare.violeta.com/sl/program/osvoji-prikupno-darilo-spar/

https://www.spar.si/informacije-za-kupce/nagradne-igre-spar/nagradne-igre-dobaviteljev

pravilnik nagradne igre: https://doublecare.violeta.com/wp-content/uploads/2023/01/PRAVILNIK-SPAR-OSVOJI-PRIKUPNO-DARILO.pdf