2019/11/07

Vici in Šale - Skupna številka

Ob treh ponoči je zazvonil telefon. Tine je dvignil slušalko in se zaspano javil:
“Prosim?”
“Je vaša številka 444-444?” je vprašal ženski glas na drugi strani.
“Ne, moja številka je štiristo štiriinštirideset tisoč štiristo štiriinštirideset!” je rekel Tine.
“Potem pa oprostite, ker sem vas prebudila. Zmotila sem se pri številki.”
“Nič hudega, saj sem se tako in tako moral zbuditi, ker je zvonil telefon.”